NAVIGATION
SOCIAAL
ADRES Wens Oppas Almere Helgolandstraat 4 1339 ST Almere


Disclaimer

Deze   website   en   alle   onderdelen   daarvan   zijn   eigendom   van   Wens   Oppas   Almere.   Het   is   niet   toegestaan   om   de   site   of   delen   daarvan   openbaar   te maken,   te   kopiëren   of   op   te   slaan   zonder   uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming   van   Wens   Oppas   Almere.   Deze   toestemming   is   niet   nodig   voor persoonlijk,   niet-commercieel   gebruik.   De   informatie   op   deze   site   wordt   door   ons   met   de   grootst   mogelijke   zorg   samengesteld.   Desondanks   is   het mogelijk   dat   informatie   die   op   de   site   wordt   gepubliceerd   onvolledig   en/of   onjuist   is.   De   informatie   op   de   site   wordt   regelmatig   aangevuld   en/of aangepast.   Wens   Oppas   Almere   behoudt   zich   het   recht   voor   om   eventuele   wijzigingen   met   onmiddellijke   ingang   en   zonder   enige   kennisgeving door   te   voeren.   Hoewel   alles   in   het   werk   wordt   gesteld   om   misbruik   te   voorkomen,   zijn   wij   niet   aansprakelijk   voor   informatie   en/of   berichten   die door   gebruikers   via   internet   verzonden   worden.   Wens   oppas   Almere   sluit   alle   aansprakelijkheid   uit   voor   enigerlei   directe   of   indirecte   schade,   van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.
Wens Oppas Almere
ADRES Wens Oppas Almere Helgolandstraat 4 1339 ST Almere
CONTACT info@wensoppasalmere.nl Telefoon: 06-21135020

Disclaimer

De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.
Deze   website   en   alle   onderdelen   daarvan   zijn   eigendom   van Wens   Oppas   Almere.   Het   is   niet   toegestaan   om   de   site   of   delen daarvan   openbaar   te   maken,   te   kopiëren   of   op   te   slaan   zonder uitdrukkelijke     schriftelijke     toestemming     van     Wens     Oppas Almere.   Deze   toestemming   is   niet   nodig   voor   persoonlijk,   niet- commercieel   gebruik.   De   informatie   op   deze   site   wordt   door   ons met   de   grootst   mogelijke   zorg   samengesteld.   Desondanks   is   het mogelijk    dat    informatie    die    op    de    site    wordt    gepubliceerd onvolledig    en/of    onjuist    is.    De    informatie    op    de    site    wordt regelmatig    aangevuld    en/of    aangepast.    Wens    Oppas    Almere behoudt    zich    het    recht    voor    om    eventuele    wijzigingen    met onmiddellijke    ingang    en    zonder    enige    kennisgeving    door    te voeren.   Hoewel   alles   in   het   werk   wordt   gesteld   om   misbruik   te voorkomen,    zijn    wij    niet    aansprakelijk    voor    informatie    en/of berichten   die   door   gebruikers   via   internet   verzonden   worden. Wens   oppas   Almere   sluit   alle   aansprakelijkheid   uit   voor   enigerlei directe    of    indirecte    schade,    van    welke    aard    dan    ook,    die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
  