Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities 1.1 Opdrachtnemer: Wens Oppas Almere 1.2 Opdrachtgever: bezitter van de huisdieren. 1.3 Opdracht: het verzorgen van/oppassen op de huisdieren van opdrachtgever tijdens afwezigheid/vakantie op het huisadres van opdrachtgever. Artikel 2 –Persoonsgegevens Zie ons Privacy statement Artikel 3 – Omgang met sleutels  3.1 Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Sleutels dienen zonder herkenningspunten (labels e.d.) aangeleverd te worden, zodat deze   bij eventueel verlies niet naar uw woonadres kunnen leiden.  3.2 Opdrachtnemer zal de sleutels nooit ter beschikking stellen aan derden, anders dan de medewerkers van opdrachtnemer. Bij onverhoopt   verlies wordt contact opgenomen met opdrachtgever.  Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtnemer  4.1 Wens Oppas Almere is niet aan te merken als eigenaar van het huisdier. Wens Oppas Almere is door eenmalige ondertekening van de   overeenkomst, gemachtigd om tijdens alle oppasperiodes het huisdier te verzorgen. 4.2 Verzorging van planten en andere zaken in de woning zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Wens Oppas Almere. Wij aanvaarden  echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten of andere zaken in de woning gedurende de opdrachtperiode.  4.3 Bij ziekte of overlijden van uw huisdier of inschakeling van een dierenarts, neemt Wens Oppas Almere contact op met de opdrachtgever of   zijn/haar contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, heeft Wens Oppas Almere het recht te handelen naar eigen goedvinden. 4.4 Wens Oppas Almere zal alles doen wat in haar macht ligt, om op de afgesproken dagen voor de huisdierenverzorging/oppas, ingeval van ziekte   o.i.d. voor vervanging te zorgen. Indien dit door ernstige omstandigheden niet mogelijk is, zal Wens Oppas Almere er voor zorgen dat   opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van de situatie. 4.5 Wens Oppas Almere is niet aansprakelijk voor schade aan kooi, kattenbak, vissenkom etc. of andere zaken in de woning, tenzij nalatigheid van   Wens Oppas Almere aantoonbaar is.  Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtgever 5.1 Opdrachtgever (eigenaar van de huisdieren) geeft Wens Oppas Almere toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden.  5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het dier(en) jaarlijks de juiste entingen ontvangt (is geen verplichting wel een advies) en vrij is van ongedierte.  5.3 Opdrachtgever machtigt Wens Oppas Almere, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Wens Oppas Almere dit   nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht. 5.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen   verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat. 5.5 Opdrachtgever dient latere terugkomst van vakantie/vertragingen, zo spoedig mogelijk telefonisch te melden bij Wens Oppas Almere, zodat zij   de verzorging/oppas voort kunnen zetten. De opdrachtperiode wordt dan automatisch verlengd. De meerkosten zullen achteraf in rekening   worden gebracht. 5.6 Indien opdrachtgever onverhoopt eerder terugkeert, wordt door opdrachtnemer geen restitutie van niet genoten zorgdagen verleend.  5.7 Bij verzorgen van uw huisdieren, dient het inentingsboekje (indien aanwezig) afgegeven te worden bij de sleuteloverdracht. 5.8 Voor een goede verzorging van huis en dier verzoeken wij u uw huis schoon op te leveren en dier en huis moeten ongediertevrij zijn.  Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling  6.1 Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor het huisdier(en)/woning. 6.2 Wens Oppas Almere is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Wens Oppas Almere aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden. 6.3 Opdrachtgever dient een inboedelverzekering te hebben en W.A. verzekerd te zijn.   Artikel 7 – Betalingen  7.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW. 7.2 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer dient in zijn geheel vooraf te geschieden 14 dagen voor de sleuteloverdracht per   bank/giro, tenzij anders overeengekomen. 7.3 Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvangsdatum, dit dient schriftelijk/per email gemeld te worden. Binnen 14 dagen voor   aanvangsdatum zijn wij genoodzaakt u 50% van het totaalbedrag van de verzorgingskosten in rekening te brengen. Annuleert u op de dag dat de   oppas moet beginnen, brengen wij u het totale bedrag in rekening. 7.4 De nabetaling van extra kosten of diensten moet contant worden afgerekend bij de sleutelteruggave of worden overgemaakt. De factuur wordt   klaargelegd op de laatste oppasdag.  7.5 Als regel geldt dat de gehele boekingsperiode berekend wordt, ook als u onverwachts eerder terugkomt.  7.6 Voor de kerstdagen en 1 januari, hanteren wij 50% toeslag.
De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.
Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities 1.1 Opdrachtnemer: Wens Oppas Almere 1.2 Opdrachtgever: bezitter van de huisdieren. 1.3 Opdracht: het verzorgen van/oppassen op de huisdieren van opdrachtgever tijdens afwezigheid/vakantie op het huisadres van opdrachtgever. Artikel 2 –Persoonsgegevens Zie ons Privacy statement Artikel 3 – Omgang met sleutels  3.1 Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Sleutels dienen zonder herkenningspunten (labels e.d.) aangeleverd te worden, zodat deze  bij eventueel verlies niet naar uw woonadres kunnen leiden.  3.2 Opdrachtnemer zal de sleutels nooit ter beschikking stellen aan derden, anders dan de medewerkers van opdrachtnemer. Bij onverhoopt  verlies wordt contact opgenomen met opdrachtgever.  Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtnemer  4.1 Wens Oppas Almere is niet aan te merken als eigenaar van het huisdier. Wens Oppas Almere is door eenmalige ondertekening van de   overeenkomst, gemachtigd om tijdens alle oppasperiodes het huisdier te verzorgen. 4.2 Verzorging van planten en andere zaken in de woning zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Wens Oppas Almere. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten of andere zaken in de woning gedurende de opdrachtperiode.  4.3 Bij ziekte of overlijden van uw huisdier of inschakeling van een dierenarts, neemt Wens Oppas Almere contact op met de opdrachtgever of  zijn/haar contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, heeft Wens Oppas Almere het recht te handelen naar eigen goedvinden. 4.4 Wens Oppas Almere zal alles doen wat in haar macht ligt, om op de afgesproken dagen voor de huisdierenverzorging/oppas, ingeval van ziekte  o.i.d. voor vervanging te zorgen. Indien dit door ernstige omstandigheden niet mogelijk is, zal Wens Oppas Almere er voor zorgen dat  opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van de situatie. 4.5 Wens Oppas Almere is niet aansprakelijk voor schade aan kooi, kattenbak, vissenkom etc. of andere zaken in de woning, tenzij nalatigheid van  Wens Oppas Almere aantoonbaar is.  Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtgever 5.1 Opdrachtgever (eigenaar van de huisdieren) geeft Wens Oppas Almere toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden.  5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het dier(en) jaarlijks de juiste entingen ontvangt (is geen verplichting wel een advies) en vrij is van ongedierte. 5.3 Opdrachtgever machtigt Wens Oppas Almere, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Wens Oppas Almere dit  nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht. 5.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen  verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat. 5.5 Opdrachtgever dient latere terugkomst van vakantie/vertragingen, zo spoedig mogelijk telefonisch te melden bij Wens Oppas Almere, zodat zij  de verzorging/oppas voort kunnen zetten. De opdrachtperiode wordt dan automatisch verlengd. De meerkosten zullen achteraf in rekening  worden gebracht. 5.6 Indien opdrachtgever onverhoopt eerder terugkeert, wordt door opdrachtnemer geen restitutie van niet genoten zorgdagen verleend.  5.7 Bij verzorgen van uw huisdieren, dient het inentingsboekje (indien aanwezig) afgegeven te worden bij de sleuteloverdracht. 5.8 Voor een goede verzorging van huis en dier verzoeken wij u uw huis schoon op te leveren en dier en huis moeten ongediertevrij zijn.  Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling  6.1 Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor het huisdier(en)/woning. 6.2 Wens Oppas Almere is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Wens Oppas Almere aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden. 6.3 Opdrachtgever dient een inboedelverzekering te hebben en W.A. verzekerd te zijn.   Artikel 7 – Betalingen  7.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW. 7.2 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer dient in zijn geheel vooraf te geschieden 14 dagen voor de sleuteloverdracht per  bank/giro, tenzij anders overeengekomen. 7.3 Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvangsdatum, dit dient schriftelijk/per email gemeld te worden. Binnen 14 dagen voor   aanvangsdatum zijn wij genoodzaakt u 50% van het totaalbedrag van de verzorgingskosten in rekening te brengen. Annuleert u op de dag dat de  oppas moet beginnen, brengen wij u het totale bedrag in rekening. 7.4 De nabetaling van extra kosten of diensten moet contant worden afgerekend bij de sleutelteruggave of worden overgemaakt. De factuur wordt  klaargelegd op de laatste oppasdag.  7.5 Als regel geldt dat de gehele boekingsperiode berekend wordt, ook als u onverwachts eerder terugkomt.  7.6 Voor de kerstdagen en 1 januari, hanteren wij 50% toeslag.
De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.