Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Wens Oppas Almere. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wens Oppas Almere. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie op deze site wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wens Oppas Almere behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden. Wens oppas Almere sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.
Disclaimer
De meeste katten die buiten zijn, willen naar binnen, en omgekeerd, en vaak tegelijk.
Deze   website   en   alle   onderdelen   daarvan   zijn   eigendom   van   Wens Oppas   Almere.   Het   is   niet   toegestaan   om   de   site   of   delen   daarvan openbaar   te   maken,   te   kopiëren   of   op   te   slaan   zonder   uitdrukkelijke schriftelijke   toestemming   van   Wens   Oppas   Almere.   Deze   toestemming is   niet   nodig   voor   persoonlijk,   niet-commercieel   gebruik.   De   informatie op     deze     site     wordt     door     ons     met     de     grootst     mogelijke     zorg samengesteld.   Desondanks   is   het   mogelijk   dat   informatie   die   op   de site   wordt   gepubliceerd   onvolledig   en/of   onjuist   is.   De   informatie   op de    site    wordt    regelmatig    aangevuld    en/of    aangepast.    Wens    Oppas Almere   behoudt   zich   het   recht   voor   om   eventuele   wijzigingen   met onmiddellijke   ingang   en   zonder   enige   kennisgeving   door   te   voeren. Hoewel   alles   in   het   werk   wordt   gesteld   om   misbruik   te   voorkomen, zijn   wij   niet   aansprakelijk   voor   informatie   en/of   berichten   die   door gebruikers   via   internet   verzonden   worden.   Wens   oppas   Almere   sluit alle   aansprakelijkheid   uit   voor   enigerlei   directe   of   indirecte   schade, van   welke   aard   dan   ook,   die   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband houdt met de website.